top of page
No upcoming events at the moment

ເປີດໂຕແຄມເປນປ້ອງກັນໂຄວິດ 19 ຄັ້ງຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດ

ໂອກາດພິເສດໃນການສົ່ງເສີ່ມວຽກງານປ້ອງກັນການແພ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ 19 ທ່ານສາມາດກົດເຂົ້າໄປທີ່ລີ້ງ ຂອງແຕ່ລະບໍລິສັດ ເພື່ອຕິດຕາມກິດຈະກຳຂອງບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜູນໂຄງການຂອງພວກເຮົາຕາມລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

Possibility of Promoting Coverage Outbreak Prevention Work 19You can click on the links of each company to follow the activities of our project sponsors as detailed below:

ຮ່ວມມືຮ່ວມໃຈຕໍ່ຕ້ານໂຄວິດ
Fight To against COvid-19 Together

GULF-OIL-LAOS (1)_edited.jpg

ພວກເຮົາມີເຄັດລັບຄວາມຮູ້ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆມາອັບເດດໃຫ້ທ່ານມີ່ສ່ວນຮ່ວມຢູ່ເລື້ອຍໆ ທາງໜ້າເພດຂອງພວກເຮົາກົດເລີຍ:

28164517_761033100771526_512549852760313844_o.jpg

ເພື່ອອັບເດຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນການໃຊ້ສື່ກັບພວກເຮົາສາມາດຕິດຕາມໄດ້ທີ່ນີ້

ເພື່ອຮັບສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ຕິດຕາມບັນດາໂປຣໂມຊັ່ນສຸດຄຸ້ມຈາກພວກເຮົາ ກົດຕິດຕາມໄວ້ເລີຍ

ພວກເຮົາຕອບໂຈດທຸກຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານຢ່າງໜ້າເຫຼືອເຊື່ອ ດ້ວຍເຕັກນິການຜະລິດສື່ທີ່ທັນສະໄໝ

ຕິດຕາມຂ່າວສານບ້ານເມືອງ ແລະ ສາລະຄວາມຮູ້ທຸກໆມື້ ຜ່ານພວກເຮົາ

bottom of page