top of page

"OOH ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ແບຣນຂອງທ່ານ"

1. ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ແບຣນດ້ວຍຄວາມຄິດທີ່ທັນສະໄໝ


2. ສ້າງແຮງຈຸງໃຈໃຫ້ເກີດຄວາມຕ້ອງການສິນຄ້າ


3. ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ໄວ້ວາງໃຈໃນຕົວສິນຄ້າ


4. ສ້າງມູນຄ່າໃຫ້ກັບແບຣນ ແລະ ສິນຄ້າຂອງທ່ານສົນໃຈລົງໂຄສະນາຕິດຕໍ່ທີ່:


Tel : 020 5661 1552; 020 5661 1772Website : www.ppbmedia.com3 views0 comments

Commenti


bottom of page