top of page

"ເຊື່ອມໂຍງແບຣນກັບນັກເດີນທາງທົ່ວປະເທດ"ຕະຫລາດສື່ໂຄສະນານອກບ້ານ ເປັນອີກໜຶ່ງຕະຫລາດທີ່ຍັງມີການຂະຫຍາຍຕົວຖ້າທຽບກັບກຸ່ມສື່ຫລັກເພຣາະດ້ວຍພຶດຕິກຳກັບຄົນໃນຍຸກນີ້ຢູ່ນອກບ້ານສວ່ນຫຼາຍສື່ໂຄສະນານອກບ້ານຈາກຕາມສະຖານທີ່ລົດໄຟຫຼືຕາມແຄມທາງ ໜ້າຫ້າງສິນຄ້າທີ່ເປັນໂລເຄຊັ່ນຍອດນິຍົມ ແລ້ວ ສະຖານທີ່ ສະຫນາມບິນກໍເປັນອີກໜຶ່ງຈຸດທີ່ໜ້າສົນໃຈບໍ່ແພ້ສື່ໃດ

1 ເຂົ້້າເຖິງກຸ່ມລູກຄ້າທັງຄົນລາວ-ຕ່າງປະເທດ

2 ເຂົ້້າເຖິງລູກຄ້າກຸ່ມລາຍໄດ້ສູງ

3 ສ້າງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃຫ້ກັບແບຣນ

4 ເຫັນສື່ຕະຫລອດເສັ້ນທາງໃນສະຫນາມບິນ

" ໄດ້ເບິ່ງເຫັນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສື່ໂຄສະນາໃນສະຫນາມບິນຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ

ເພຣາະນັກເດີນທາງຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ມີການສະຫນັບສະຫນູນການທ່ອງທ່ຽວພ້ອມກັບ

ສາຍການບິນລາວ ແຕ່ໂຄສະນາຍຸກນີ້ຕ້ອງມີທັງ Innovation ແລະ Function

ແຕ່ເປັນພາບນິ່ງຢ່າງດຽວບໍ່ໄດ້ ຜູ້ບໍລິໂພກແລ້ວຕ້ອງມີວັດນະກໍາໃຫມ່ "

 ສົນໃຈລົງໂຄສະນາຕິດຕໍ່ທີ່:

 Tel : 020 5661 1552; 020 5661 1772

 Website : www.ppbmedia.com


5 views0 comments

Comments


bottom of page